Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κάνοντας τις αγορές σας από την ιστοσελίδα www.cavakostas.gr θα χρειαστεί να δώσετε κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραγγελία όπως και την έκδοση των σχετικών παραστατικών αγοράς, απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο πώλησης (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ,ΤΚ κλπ).

 

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας www.cavakostas.gr δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς πρότερη έγκρισή σας και υπακοή των προβλέψεων των σχετικών νόμων και διεθνών συμβάσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η cavakostas.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, η και ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που καταχωρείτε και μας εμπιστεύεστε.

Είναι αυτονόητο, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δημοσιοποιηθούν από την cavakostas.gr, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Η cavakostas.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως, σε καμία περίπτωση, δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

 

Αν και η εταιρεία λαμβάνει όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή, την πρόληψη και την διαφύλαξη της άνευ αδείας πρόσβαση στις προαναφερθείσες προσωπικές πληροφορίες, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτών που αποκτούν πρόσβαση χωρίς άδεια στα στοιχεία μας, μη παρέχοντας καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή ή άλλη, ότι θα παρεμποδίσουμε την άνευ αδείας πρόσβαση στις ιδιωτικές και προσωπικές πληροφορίες σας.